licytacje nieruchomości

2019-05-24 godz. 9:30 licytacja dom Ustroń

O B W I E S Z C Z E N I E   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Pinocy zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc,