Do Pobrania

WNIOSEK EGZEKUCYJNY – wzór urzędowy
WNIOSEK EGZEKUCYJNY – wzór urzędowy do edycji (MS OFFICE lub LIBRE OFFICE)

 

WNIOSEK EGZEKUCYJNY
WNIOSEK EGZEKUCYJNY – edycja

WNIOSEK EGZEKUCYJNY O ALIMENTY
WNIOSEK EGZEKUCYJNY O ALIMENTY – edycja

WNIOSEK EGZEKUCYJNY O EKSMISJE
WNIOSEK EGZEKUCYJNY O EKSMISJE – edycja

WNIOSEK O SPIS INWENTARZA MASY SPADKU
WNIOSEK O SPIS INWENTARZA MASY SPADKU -edycja

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Pinocy

jest uprawiony do
  • wykonywania orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym;

 

  •  wykonywania innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;

 

  •  sporządzania protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora.

 

  •  doręczania zawiadomień sądowych, obwieszczeń, protestów i zażaleń oraz innych dokumentów za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty;

 

  •  na wniosek organizatora licytacji – sprawowania urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty;

 

  • weryfikowania istnienia i treści tytułów wykonawczych wydanych w postępowaniach elektronicznych.

 

w/w czynności wykonywane są na terenie obejmującym obszar właściwości Sądu Rejonowego w Cieszynie:

 


 

43-400 Miasto Cieszyn,

 

43-430 Gmina Skoczów (Skoczów, Podgórze, Harbutowice, Międzyświeć, Bładnice, Kiczyce, Pierściec, Ochaby, Wiślica, Kowale, Wilamowice),

 

43-450 Gmina Ustroń (Jaszowiec, Lipowiec, Zawodzie, Nierodzim, Polana, Dobka),

 

43-460 Miasto i Gmina Wisła,

 

43-438, 43-436 Gmina Brenna (Brenna, Górki Małe, Górki Wielkie),

 

43-520 Gmina Chybie (Chybie, Mnich, Frelichów, Zaborze, Zarzecze),

 

43-426 Gmina Dębowiec (Dębowiec, Iskrzyczyn, Ogrodzona, Kostkowice, Łączka, Simoradz, Gumna),

 

43-440 Gmina Goleszów (Goleszów, Bażanowice, Cisownica, Godziszów, Kisielów, Kozakowice Górne i Dolne, Leszna Górna, Puńców, Dzięgielów),

 

43-419 Gmina Hażlach (Hażlach, Kończyce Wielkie, Brzezówka, Pogwizdów, Zamarski, Rudnik),

 

43-470 Gmina Istebna (Istebna, Jaworzanka, Koniaków),

 

43-246 Gmina Strumień (Bąków, Zabłocie, Pruchna, Drogomyśl, Zbytków),

 

43-410 Gmina Zebrzydowice (Zebrzydowice, Kaczyce, Kończyce Male, Marklowice Górne).