2023-10-31 godz. 10:00 wezwanie do zgłoszenia praw do szacowanych nieruchomości

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Pinocy
Kancelaria Komornicza nr VI w Skoczowie
*6023092800353*
43-430 Skoczów ul. Bielska 11
tel. 33 851 01 01; 537 780 300 ● e-mail: kancelaria@cieszyn-komornik.pl ● www.cieszyn-komornik.pl
rachunek bankowy BNP Paribas 17 1600 1462 1845 1298 9000 0001
Sygnatura akt Km 2216/22
klauzula informacyjna na stronie: www.cieszyn-komornik.pl
Skoczów, dnia 28.09.2023 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Pinocy Kancelaria Komornicza nr VI w Skoczowie zawiadamia, że zgodnie z wnioskiem wierzyciela przystąpi do opisu i oszacowania niżej określonej nieruchomości:
1. udział 1/2 części nieruchomości
lokalizacja: Zabłocie,
nr księgi wieczystej: BB1C/00009947/1
2. udział 1/2 części nieruchomości
lokalizacja: Strumień,
nr księgi wieczystej: BB1C/00022951/9
3. udział 1/2 części nieruchomości
lokalizacja: Strumień,
nr księgi wieczystej: BB1C/00027364/2
4. udział 1/2 części nieruchomości
lokalizacja: Zabłocie,
nr księgi wieczystej: BB1C/00020414/9
5. udział nr 2 w wysokosci 3/4 części nieruchomości
lokalizacja: Zabłocie.
nr księgi wieczystej: BB1C/00065725/9
6. udział nr 2 w wysokości 3/4 części nieruchomości
lokalizacja: Zarzecze, .
nr księgi wieczystej: BB1C/00021090/8

w sprawie przeciwko dłużnikowi: Niemczyk Sławomir
Protokół z opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomości zostanie sporządzony w kancelarii komornika w dniu 31 października 2023 r.  r. o godzinie 10:00. Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc

W Z Y W A

wszystkie osoby, które roszczą sobie prawa do tej nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby zgłosiły swoje prawa przed ukończeniem opisu. Nie ujawnienie swoich praw przez osoby trzecie przed zakończeniem opisu nie powoduje ich utraty w tym stadium postępowania egzekucyjnego.

 

 

 

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie

Jacek Pinocy

 

 

 

Pouczenie: Termin zaskarżenia opisu i oszacowania wynosi dwa tygodnie i liczy się od dnia jego ukończenia. Jeżeli opis i oszacowanie nie zostały ukończone w terminie podanym w zawiadomieniu termin do zaskarżenia liczy się od dnia doręczenia uczestnikowi zawiadomienia, o którym mowa w art. 945 § 4 kpc , a dla uczestników, którym nie doręczono zawiadomienia, od dnia obwieszczenia o ukończeniu. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.

Liczba wyświetleń : 432