2020-02-20 godz. 12:00 wezwanie do zgłoszenia praw do szacowanej nieruchomości

O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Pinocy zawiadamia, że zgodnie z wnioskiem wierzycieli przystąpi do opisu i oszacowania niżej określonej nieruchomości:
miejsce położenia: Iskrzyczyn,
księga wieczysta: nr KW BB1C/00050588/8 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Cieszynie
opis nieruchomości:działki budowlane o nr 665/22 i 665/23
Protokół z opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomości zostanie sporządzony w miejscu położenia tej nieruchomości w dniu 20.02.2020 r. o godzinie 12:00. Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc
W Z Y W A M
wszystkie osoby, które roszczą sobie prawa do tej nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby zgłosiły swoje prawa przed ukończeniem opisu. Nie ujawnienie swoich praw przez osoby trzecie przed zakończeniem opisu nie powoduje ich utraty w tym stadium postępowania egzekucyjnego.
Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie
Jacek Pinocy
Liczba wyświetleń : 380