2021-01-08 godz. 11:00 wezwanie do zgłoszenia praw do szacowanej nieruchomości – Skoczów ul. Górny Bór 8B/16

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Pinocy zawiadamia, że zgodnie z wnioskiem wierzyciela przystąpi do opisu i oszacowania niżej określonej nieruchomości:

 

miejsce położenia: Skoczów, ul. Górny Bór 8B/16
księga wieczysta: nr KW BB1C/00078607/0 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Cieszynie
opis nieruchomości: lokal mieszkalny

 

Protokół z opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomości zostanie sporządzony w miejscu położenia tej nieruchomości w dniu 08-01-2021 r. o godzinie 11:00. Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc

 

W Z Y W A M

 

wszystkie osoby, które roszczą sobie prawa do tej nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby zgłosiły swoje prawa przed ukończeniem opisu. Nie ujawnienie swoich praw przez osoby trzecie przed zakończeniem opisu nie powoduje ich utraty w tym stadium postępowania egzekucyjnego.

 

 

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie

Jacek Pinocy

 

 

Liczba wyświetleń : 186