2020-04-06 godz. 12:00 wezwanie do zgłoszenia praw do szacowanej nieruchomości

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Pinocy zawiadamia, że zgodnie z wnioskiem wierzyciela przystąpi do opisu i oszacowania niżej określonej nieruchomości:

 

miejsce położenia: Ustroń, ul. Bernadka 41d
księga wieczysta: nr KW BB1C/00084124/5 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Cieszynie

 

 

Protokół z opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomości zostanie sporządzony w miejscu położenia tej nieruchomości w dniu 6.04.2020 r. o godzinie 12:00. Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc

 

W Z Y W A

 

wszystkie osoby, które roszczą sobie prawa do tej nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby zgłosiły swoje prawa przed ukończeniem opisu. Nie ujawnienie swoich praw przez osoby trzecie przed zakończeniem opisu nie powoduje ich utraty w tym stadium postępowania egzekucyjnego.

 

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie

Jacek Pinocy

Liczba wyświetleń : 306