2020-02-28 godz. 12:00 wezwanie do zgłoszenia praw do szacowanej nieruchomości


O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Pinocy zawiadamia, że zgodnie z wnioskiem wierzyciela przystąpi do opisu i oszacowania niżej określonej nieruchomości:
miejsce położenia: Brenna,
księga wieczysta: nr KW BB1C/00105959/1 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Cieszynie
opis nieruchomości:działka leśna
Protokół z opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomości zostanie sporządzony w miejscu położenia tej nieruchomości w dniu 28-02-2020 r. o godzinie 12:00. Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc
W Z Y W A M
wszystkie osoby, które roszczą sobie prawa do tej nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby zgłosiły swoje prawa przed ukończeniem opisu. Nie ujawnienie swoich praw przez osoby trzecie przed zakończeniem opisu nie powoduje ich utraty w tym stadium postępowania egzekucyjnego.
Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie
Jacek Pinocy
Liczba wyświetleń : 352