2019-09-17 godz. 12:00 opis i oszacowanie lokal mieszkalny 60,32 m2 Strumień

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Pinocy zawiadamia, że zgodnie z wnioskiem wierzyciela przystąpi do opisu i oszacowania niżej określonej nieruchomości:

 

miejsce położenia: Strumień, ul. Osiedlowa 6B/4
księga wieczysta: nr KW BB1C/00101829/3 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Cieszynie
opis nieruchomości: LOKAL STANOWIĄCY ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

 

Przeznaczenie lokalu LOKAL MIESZKALNY
Opis lokalu (rodzaj izby – liczba) POKÓJ – 3, KUCHNIA – 1, ŁAZIENKA – 1, WC – 1, PRZEDPOKÓJ – 1
Kondygnacja 2,0
Pole powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych 60,3200 M2

Protokół z opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomości zostanie sporządzony w miejscu położenia tej nieruchomości w dniu  18 września 2019 r. o godzinie 12:00. Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc

 

W Z Y W A M

 

wszystkie osoby, które roszczą sobie prawa do tej nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby zgłosiły swoje prawa przed ukończeniem opisu. Nie ujawnienie swoich praw przez osoby trzecie przed zakończeniem opisu nie powoduje ich utraty w tym stadium postępowania egzekucyjnego.

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie

Jacek Pinocy

 

Pouczenie: Termin zaskarżenia opisu i oszacowania wynosi dwa tygodnie i liczy się od dnia jego ukończenia. Jeżeli opis i oszacowanie nie zostały ukończone w terminie podanym w zawiadomieniu termin do zaskarżenia liczy się od dnia doręczenia uczestnikowi zawiadomienia, o którym mowa w art. 945 § 4 kpc , a dla uczestników, którym nie doręczono zawiadomienia, od dnia obwieszczenia o ukończeniu. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.

Liczba wyświetleń : 266