2019-09-10 godz. 12:20 opis i oszacowanie nieruchomości gruntowej Górki Wielkie

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Pinocy zawiadamia, że zgodnie z wnioskiem wierzyciela przystąpi do opisu i oszacowania niżej określonej nieruchomości:

miejsce położenia: GÓRKI WIELKIE,
księga wieczysta: nr BB1C/00015545/8 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Cieszynie
opis nieruchomości: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA

Numer działki PGR. 1194/1 Sposób korzystania LS – LASY
Numer działki PGR. 1205/8 Sposób korzystania GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI
Numer działki PGR. 1205/13
Numer działki PGR. 1192/6 Sposób korzystania R – GRUNTY ORNE
Numer działki PGR. 1191/7 Sposób korzystania R – GRUNTY ORNE

 

Protokół z opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomości zostanie w dniu 10 września 2019 r. o godzinie 12:20. Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc

 

W Z Y W A M

 

wszystkie osoby, które roszczą sobie prawa do tej nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby zgłosiły swoje prawa przed ukończeniem opisu. Nie ujawnienie swoich praw przez osoby trzecie przed zakończeniem opisu nie powoduje ich utraty w tym stadium postępowania egzekucyjnego.

 

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie

Jacek Pinocy

 

Pouczenie: Termin zaskarżenia opisu i oszacowania wynosi dwa tygodnie i liczy się od dnia jego ukończenia. Jeżeli opis i oszacowanie nie zostały ukończone w terminie podanym w zawiadomieniu termin do zaskarżenia liczy się od dnia doręczenia uczestnikowi zawiadomienia, o którym mowa w art. 945 § 4 kpc , a dla uczestników, którym nie doręczono zawiadomienia, od dnia obwieszczenia o ukończeniu. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.

Liczba wyświetleń : 218