2018-12-19 godz. 12:00 wezwanie do zgłoszenia praw do szacowanych nieruchomości

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Pinocy zawiadamia, że zgodnie z wnioskiem wierzyciela
przystąpi do opisu i oszacowania niżej określonej nieruchomości:

miejsce położenia: Cieszyn, ul. Spółdzielcza
księga wieczysta: nr BB1C/00085150/3 prowadzona w Sądzie Rejonowym w w Cieszynie

opis nieruchomości: GRUNT ODDANY W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE I BUDYNEK STANOWIĄCY ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

miejsce położenia: Cieszyn,
księga wieczysta: nr BB1C/00085687/6 prowadzona w Sądzie Rejonowym  w Cieszynie

opis nieruchomości: GRUNT ODDANY W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

miejsce położenia: CIESZYN,
księga wieczysta: nr BB1C/00064933/3 prowadzona w Sądzie Rejonowym w W CIESZYNIE

opis nieruchomości: GRUNT ODDANY W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, BUDYNEK I URZĄDZENIE STANOWIĄCE ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ,

 

Protokół z opisu i oszacowania wyżej wymienionych nieruchomości zostanie rozpoczęty w miejscu położenia tych nieruchomości tj. Cieszyn Spółdzielcza 11 w dniu 19.12.2018 r. o godzinie 12:00. Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc

 

W Z Y W A M

 

wszystkie osoby, które roszczą sobie prawa do tej nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby zgłosiły swoje prawa przed ukończeniem opisu. Nie ujawnienie swoich praw przez osoby trzecie przed zakończeniem opisu nie powoduje ich utraty w tym stadium postępowania egzekucyjnego.

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie

Jacek Pinocy

Liczba wyświetleń : 220