2018-12-18 godz. 12:00 wezwanie do zgłoszenia praw do szacowanej nieruchomości

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Pinocy zawiadamia, że zgodnie z wnioskiem wierzyciela przystąpi do opisu i oszacowania niżej określonej nieruchomości:

miejsce położenia:43-430 SKOCZÓW, ul. STALMACHA 24F
księga wieczysta: nr  BB1C/00081418/2 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Cieszynie
opis nieruchomości: GRUNT ODDANY W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE DO DNIA 13/07/2097 r I BUDYNEK STANOWIĄCY ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

Protokół z opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomości zostanie w dniu 18.12.2018 r. o godzinie 12:00. Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc

W Z Y W A M

wszystkie osoby, które roszczą sobie prawa do tej nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby zgłosiły swoje prawa przed ukończeniem opisu. Nie ujawnienie swoich praw przez osoby trzecie przed zakończeniem opisu nie powoduje ich utraty w tym stadium postępowania egzekucyjnego.

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie

Jacek Pinocy

 

Liczba wyświetleń : 246