2018-11-29 godz. 12:00 wezwanie do zgłoszenia praw do szacowanej nieruchomości

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Pinocy zawiadamia, że zgodnie z wnioskiem

Prokuratura Rejonowa w Cieszynie  |

przystąpi do opisu i oszacowania niżej określonej nieruchomości:

miejsce położenia: Górki Wielkie,
księga wieczysta: nr BB1C/00054882/7 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Cieszynie
opis nieruchomości: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA

 

Protokół z opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomości zostanie sporządzony w Górkach Wielkich ul. Szczęśliwa 91 w dniu 29-11-2018 r. o godzinie 12:00. Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc

W Z Y W A M

wszystkie osoby, które roszczą sobie prawa do tej nieruchomości, aby zgłosiły swoje prawa przed ukończeniem opisu. Nie ujawnienie swoich praw przez osoby trzecie przed zakończeniem opisu nie powoduje ich utraty w tym stadium postępowania.

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie

Jacek Pinocy

 

Liczba wyświetleń : 280