2018-11-28 godz. 12:00 wezwanie do zgłoszenia praw do szacowanej nieruchomości

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Pinocy zawiadamia, że zgodnie z wnioskiem wierzyciela przystąpił do opisu i oszacowania niżej określonej nieruchomości:

miejsce położenia:USTROŃ,
księga wieczysta: nr BB1C/00018407/0 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Cieszynie
opis nieruchomości:NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA

 

Protokół z opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomości zostanie ukończony w miejscu położenia tej nieruchomości Ustroń ul. Cieszyńska 24 w dniu 28-11-2018  r. o godzinie 12:00. Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc

 

W Z Y W A M

 

wszystkie osoby, które roszczą sobie prawa do tej nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby zgłosiły swoje prawa przed ukończeniem opisu. Nie ujawnienie swoich praw przez osoby trzecie przed zakończeniem opisu nie powoduje ich utraty w tym stadium postępowania egzekucyjnego.

 

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie

Jacek Pinocy

 

Liczba wyświetleń : 217