2020-07-31 godz. 11:00 licytacja pojazdów oraz kompresor przemysłowy

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Pinocy Kancelaria Komornicza nr VI w Skoczowie mający kancelarię w Skoczów przy ul. Górny Bór 27 na podstawie art. 875 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31.07.2020 r. o godz. 11:00 w 43-430 Skoczów, ul. Katowicka 1a odbędzie się druga licytacja ruchomości.
Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

 

1/

OPEL ZAFIRA 1.9 CDTI rej. SCI06005 rocznik 2006- udział 1/2 VIN: W0L0AHM756G091412
wartość szacunkowa: 6 500,00 zł brutto
cena wywołania: 3 250,00 zł brutto

2/

SKODA FABIA rej.SCI72942 rocznik 2001 VIN: TMBHF46Y023295527, olej napędowy
wartość szacunkowa: 2 000,00 zł brutto
cena wywołania 1 000,00 zł brutto

3/

CITROEN C2 rej. SCI33939 rocznik 2003 VIN: VF7JM8HXB97057932, olej napędowy
wartość szacunkowa: 6 000,00 zł brutto
cena wywołania: 3 000,00 zł brutto

4/

Przemysłowy kompresor śrubowy NUAIR nr seryjny 1687360001, rok prod 2014
wartość szacunkowa: 15 000,00 zł brutto
cena wywołania 7 500,00 zł brutto

 

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 1/2 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.
Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji w miejscu zamieszkania dłużnika.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg jeżeli suma oszacowania ruchomości jest równa lub przewyższa 5.000,00 zł. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję

 

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie

Jacek Pinocy

Liczba wyświetleń : 246