2019-09-10 godz. 10;00 licytacja piec do pizzy, meble restauracyjne i inne

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Pinocy mający kancelarię w Skoczów przy ul. Górny Bór 27 na podstawie art. 875 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-09-2019 r. o godz. 10:00 w 43-450 Ustroń, ul. Katowicka 150 (teren stacji paliw LOTOS) odbędzie się druga licytacja ruchomości.
Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości opisane wg schematu:

Nr porządkowy
Opis licytowanej ruchomości
Ilość
Wartość oszacowania w zł za jedną sztukę brutto – VAT 23%
Cena wywołania w zł za jedną sztukę brutto – VAT 23%

1

kanapa rogowa ciemnobrązowa używana
4,00
100,00
50,00
2

kanapa prosta ciemnobrązowa używana
6,00
80,00
40,00
3

stolik barowy na jednej nodze – używany
8,00
100,00
50,00
4

krzesło drewniane brązowo-kremowe używane
2,00
50,00
25,00
5

krzesło typu Hoker brązowo-kremowe używane
2,00
50,00
25,00
6

piec do pizzy SERGAS model FG9
1,00
5 130,00
2565,00
7

łopata do pizzy
1,00
5,00
2,50
8

witryna chłodnicza pionowa – 4 półki LIEBHERR 4312
1,00
400,00
200,00
9

szafka metalowa dwudrzwiowa z oznaczeniem apteczka
1,00
80,00
40,00
10

garnek ze stali nierdzewnej – używane
2,00
20,00
10,00
11

frytownica elektryczna- używana
1,00
50,00
25,00
12

witryna chłodnicza pionowa Carnier model FV 550-E4UA
2,00
400,00
200,00
13

krajalnica Tarrington House 150W
1,00
50,00
25,00
14

regał metalowy- 4 półki
2,00
20,00
10,00
15

skrzynka na butelki z butelkami
14,00
5,00
2,50
16

skrzynka na butelki pusta
3,00
3,00
1,50
17

talerz do pizzy używane
24,00
5,00
2,50
18

serwetnik biały
8,00
1,00
0,50
19

karafka na płyny 1 l.
4,00
2,00
1,00
20

ociekacz do warzyw ze stali nierdzewnej
1,00
20,00
10,00
21

okap ze stali nierdzewnej używany niekompletny
1,00
200,00
100,00
22

lampa wisząca w kształcie czarnego walca
10,00
20,00
10,00
23

telewizor Samsung LE 40C550 bez pilota
1,00
200,00
100,00

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 1/2 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.
Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji w miejscu zamieszkania dłużnika.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg jeżeli suma oszacowania ruchomości jest równa lub przewyższa 5.000,00 zł. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję

 

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie

Jacek Pinocy

Liczba wyświetleń : 455