2020-07-24 godz. 10:00 licytacja pensjonatu w Ustroniu

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Pinocy zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 24.07.2020 r. o godz. 10:00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Cieszynie sala 56 odbędzie się

 

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

 

nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem pensjonatu położonym w Ustroniu ul. Wczasowa 26.
Nieruchomość posiada założoną Księgę Wieczystą nr KW BB1C/00078536/1 w Sądzie Rejonowym w Cieszyn. Właścicielem tej nieruchomości jest:
Ustroń Resort Sp. z o.o. w Mikołowie
w całości.
Opis:
Działka gruntu o numerze ewidencyjnym 2509/14 o powierzchni 1365m2. Nieruchomość posiada nieregularny kształt na planie sześcioboku. Ukształtowanie terenu z mocnym spadkiem w kierunku drogi Wczasowej. Od strony południowej znajdują się tereny niezabudowane, zielone a od wschodu nieruchomości gruntowe niezabudowane stanowiące m.in. stoki narciarskie. Teren działki porośnięty trawą, krzewami, pojedynczymi drzewami oraz innymi roślinami. Nieruchomość jest ogrodzona płotem z siatki na słupkach metalowych. Wejście i wjazd na posesję poprzez metalową bramę.
Działka posiada pośredni dostęp do drogi publicznej poprzez służebność drogi. Dojazd do działki odbywa się drogą utwardzoną żwirem i drobnym kamieniem.
Rejon jest uzbrojony w wodę, energię elektryczną, kanalizację miejską, gaz.
Uzbrojenie przedmiotowej nieruchomości: nieruchomość jest uzbrojona w wodę, energię elektryczną, kanalizację-miejska, centralne ogrzewanie gazowe oraz na paliwo stałe.

Budynek wolnostojący, wybudowany został w latach 60-tych XX wieku, rozbudowany po 2000 roku w technologii tradycyjnej murowanej z pustaka oraz cegły. Ściany w budynku malowane, posadzki wyłożone płytkami. Budynek został otynkowany z zewnątrz, elewacja budynku pokryta powłoką malarską, brak warstwy ociepleniowej. Dach konstrukcji drewnianej, pokryty blachą. Okna w budynku PVC, drzwi wewnętrzne płycinowe oraz stalowe przeszklone. W budynku w części dobudowanej znajduje się kominek. Z tego pomieszczenia jest wyjście na taras od strony zachodniej, taras wyłożony kostką betonową, taras z powodu zawilgoceń i zalań terenu z wód spływających z terenów wyższych jest nierówny, występują liczne uszkodzenia. Grzejniki w pomieszczeniach panelowe. Główne wejście do budynku prowadzi od strony północnej. Korytarz na parterze wyłożony płytkami, ściany oblicowane płytkami klinkierowymi, w sanitariatach płytki na posadzce i ścianach. Wejście-ściany wyłożone boazerią, posadzka z płytek lastrico. Schody wewnętrzne drewniane, balustrada drewniana. Na piętrze posadzka drewniana, drzwi drewniane, ściany oblicowane boazerią na sufiatach kasetony.
Budynek mieszkalny posiada powierzchnię użytkową 195,22 m2.
Stan techniczny budynku określa się jako przeciętny wymagający przeprowadzenia generalnego remontu.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 446.910.66 zł brutto (VAT 23%). Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 335.183,00 zł brutto.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości tj. 44.691,06 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym termin licytacji w gotówce w kasie kancelarii lub na rachunek bankowy komornika: 17 1600 1462 1845 1298 9000 0001 Bank BGŻ BNP Paribas SA z adnotacją przeznaczenia wpłaty – za skuteczne złożenie wymaganej rękojmi traktuje się wyłącznie uznanie w/w kwotą wskazanego powyżej rachunku bankowego, bądź w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.
Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni poprzedzających dzień licytacji w dni robocze w godz. 8:00- 15:00. Operat szacunkowy tej nieruchomości wraz z aktami sprawy znajdują się do wglądu w biurze komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie, służebności i praw dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
Bliższe informacje pod nr tel 537780300 wew.3

 

 

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie

Jacek Pinocy

Liczba wyświetleń : 415