2020-02-07 godz: 9:00 licytacja mieszkanie w Strumieniu

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Pinocy zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu  07-02-2020 r. o godz. 9:00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Cieszynie sala 56 odbędzie się

 

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

 

lokal stanowiący odrębną nieruchomość położony w miejscowości Strumieniu, przy ul. Osiedlowej 6B o nr 4 stanowiącej własność dłużnika: Lapczyk Beata
posiadający założoną Księgę Wieczystą nr KW BB1C/00101829/3 w Sądzie Rejonowym w Cieszyn.

Opis:
Lokal znajduje się na I piętrze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Lokal stanowi odrębną nieruchomość. Zgodnie z zapisem w księdze wieczystej lokal składa się z 3 pokoi, 1 łazienki, 1 kuchni, 1 WC, 1 przedpokój. Instalacje w lokalu są sprawne w całości gaz, woda, kanalizacja miejska, centralne ogrzewanie.
W skład części wspólnych w wysokości 6032/818081 udziału wchodzą między innymi grunt, klatka schodowa. Lokal nie ma pomieszczenia przynależnego, istnieje możliwość korzystania z piwnicy.
Budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal, posadowiony jest na nieruchomości gruntowej na działce o nr ewidencyjnym 3437 o
powierzchni 12536 m2,
Uzbrojenie: przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest uzbrojona w wodę, energię elektryczną, sieć gazową, kanalizację.
Lokal położony jest w budynku mieszkalnym sześciokondygnacyjnym, w całości podpiwniczonym. Nieruchomość nie jest ogrodzona, droga dojazdowa ogólnodostępna. Budynek o konstrukcji murowanej z lat 70/80-tych XX wieku, budowany z tzw. wielkiej płyty, budynek nieocieplony. Budynek posiada klatkę schodową pozwalającą na bezkolizyjny dostęp do mieszkań.
Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 60,32 m2. Lokal nie ma pomieszczenia przynależnego, istnieje możliwość korzystania z piwnicy.
W kuchni, łazience i WC na ścianach są częściowo płytki ceramiczne, częściowo malowane.W łazience sufit wyłożony płytami PVC, widoczne ślady zagrzybienia. W pokojach ściany malowane, tapety, na podłogach panele, na suficie kasetony. Przedpokój na podłodze panele, płytki, na ścianie boazeria, sufit kasetony. Łazienka i WC ślepe, bez okna. Stolarka okienna PVC, stolarka drzwiowa wewnętrzna płycina pełna i szklona. Lokal ogrzewany jest centralnym ogrzewaniem wspólnym dla całego budynku.
Stan techniczny lokalu i standard wykończenia określa się jako przeciętny, lokal wymaga przeprowadzenia generalnego remontu, oprócz łazienki modernizowanej 3 lata temu.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 153.725,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 115.293,75 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości tj. 15.372,50 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym termin licytacji w gotówce w kasie kancelarii lub na rachunek bankowy komornika: 17 1600 1462 1845 1298 9000 0001 Bank BGŻ BNP Paribas SA z adnotacją przeznaczenia wpłaty – za skuteczne złożenie wymaganej rękojmi traktuje się wyłącznie uznanie w/w kwotą wskazanego powyżej rachunku bankowego, bądź w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.
Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni poprzedzających dzień licytacji w dni robocze w godz 9:00- 17:00 . Operat szacunkowy tej nieruchomości wraz z aktami sprawy znajdują się do wglądu w biurze komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie, służebności i praw dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

 

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie

Jacek Pinocy

Liczba wyświetleń : 875