Obwieszczenia

2017/08/18 godz.10,00 oszacowanie

O B W I E S Z C Z E N I E   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Pinocy zawiadamia, że zgodnie z wnioskiem wierzyciela: Skarb Państwa na podstawie... View Article

2017/09/04 godz. 10,00 oszacowanie

O B W I E S Z C Z E N I E   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Pinocy zawiadamia, że zgodnie z wnioskiem wierzyciela: GETIN NOBLE BANK S.A.... View Article