Obwieszczenia

2019-05-24 godz. 9:30 licytacja dom Ustroń

O B W I E S Z C Z E N I E   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Pinocy zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc,

Komunikat

Komornik informuje, iż w ślad za Zarządzeniem nr 9/19 Prezesa Sądu Rejonowego w Cieszynie z dnia 17 stycznia 2019r.

Kancelaria nieczynna

W dniu 24 grudnia 2018 r. kancelaria komornika będzie nieczynna, natomiast w dniu 31 grudnia kancelaria czynna do godz. 15.00.