opisy i oszacowania nieruchomości

2017-10-05 godz. 11:00 oszacowanie

O B W I E S Z C Z E N I E   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Pinocy zawiadamia, że zgodnie z wnioskiem wierzyciela na podstawie tytułu wykonawczego... View Article