KOMUNIKAT WS OBSŁUGI INTERESANTÓW

Od dnia 1 czerwca 2020 r. wprowadza się następujące zasady obsługi interesantów w kancelarii komornika:


– przy wejściu do kancelarii oraz przy wychodzeniu z kancelarii należy zdezynfekować dłonie;

– w przypadku przeciwwskazań zdrowotnych do dezynfekcji dłoni za pomocą płynu – przy wejściu do kancelarii należy założyć jednorazowe rękawiczki;

– na terenie kancelarii zakrywać usta i nos przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki lub przyłbicy, przy czym z obowiązku tego zwolnione są dzieci do ukończenia 4 roku życia, oraz osoby, które nie mogą zakrywać nosa lub usta ze względu na stan zdrowia

– interesanci obsługiwani są pojedyńczo;

– zachowywać na korytarzu przed kancelarią oraz w pomieszczeniu obsługi interesantów w kancelarii odległość od innej osoby zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

– w przypadku konieczności posługiwać się własnym długopisem/piórem;

 

 

 

Zabrania się wstępu do kancelarii:

1. osobie, u której zachodzi podejrzenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wynikające z wystąpienia u tej osoby jednego lub więcej objawów choroby COVID-19 w postaci np:
– gorączki;
– uporczywego kaszlu;
– trudności w oddychaniu;
– zaburzenia w funkcjonowaniu lub utraty zmysłu węchu lub smaku oraz utraty zmysłu węchu i smaku;

2. osobie, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 i objętej nadzorem epidemiologicznym;

3. osobie objętej kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych;

4. osobie zamieszkującej wraz z osobą objętą kwarantanną lub izolacją domową.

 

Osobom objętym czasowym zakazem wstępu zostaną na żądanie udzielone informacje drogą pisemną lub telefonicznie po zweryfikowaniu tożsamości.
Czynności w których wymagane jest osobiste wstawiennictwo, zostaną powtórzone po ustąpieniu w/w przyczyn.

 

 

 

W kancelarii komornika oraz w tracie wykonywania czynności poza kancelarią (np. licytacje) zapewniony jest dostęp do płynu dezynfekującego oraz do jednorazowych rękawiczek dla osób biorących udział w czynności.

Liczba wyświetleń : 411